Tijdelijke huur

Als woningen die wij gaan slopen of de plannen voor een leegstaand gebouw nog niet klaar zijn, dan verhuren wij de woningen soms tijdelijk. Op dit moment hebben wij geen woningen voor tijdelijke verhuur beschikbaar.

Veel gevraagd over Tijdelijke huur

Mag ik Oekraïense vluchtelingen in huis nemen?

Algemeen

Wij waarderen het bijzonder als onze huurders hun huis en hart openstellen voor Oekraïense vluchtelingen. Het opvangen van deze vluchtelingen kan consequenties voor u hebben. Wij raden u daarom aan altijd van te voren met ons contact op te nemen en te melden dat u deze stap overweegt. Ons telefoonnummer is 010 - 519 14 91.

Aan het opnemen van medebewoners zijn mogelijk consequenties verbonden:

  • Als u huurtoeslag en/of een uitkering ontvangt kan het zijn dat u gekort wordt doordat uw huishouden uitgebreid is.
  • Als u het maximum aantal bewoners van uw woning overschrijdt kan dat tot overbewoning en mogelijk overlast leiden. Wij raden u aan ook uw buren op de hoogte te stellen van uw voornemens.
  • De situatie in de Oekraïne is onvoorspelbaar. Niemand weet hoelang het gaat duren en het kan zijn dat de opvang voor lange tijd nodig is. Wij kunnen afhankelijk van uw woonsituatie advies geven en indien nodig voorwaarden stellen aan het aantal personen en de duur van de situatie.

Wat doet 3B Wonen voor vluchtelingen uit de Oekraïne?

Algemeen

De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen. 3B Wonen heeft voor nu met de gemeente Lansingerland  afgesproken dat wij ons richten op de taakstelling voor statushouders, die al vrij fors is. We hebben nauw contact met de gemeente over de mogelijkheden die we beiden zien.

Verhuren jullie woningen voor jongeren?

Algemeen

Ja, we verhuren woningen voor jongeren van 18 tot en met 22 jaar. Om in aanmerking te kunnen komen voor één van deze woningen, moet je ingeschreven staan als woningzoekende bij www.woonnetrijnmond.nl. Als er zo'n woning beschikbaar komt, wordt deze geadverteerd op Woonnet Rijnmond.

Bieden jullie huurwoningen met een tijdelijk contract aan?

Algemeen

Ja, voor onze jongerenwoningen geldt een tijdelijk contract.