Huurverhoging

Wij mogen de huurprijzen om verschillende redenen aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld na groot onderhoud of renovatie. We informeren u hier altijd vooraf over. 

Jaarlijkse huurverhoging
Ieder jaar, op 1 juli passen wij de netto huurprijzen aan (dat is de kale huur zonder servicekosten). Dit noemen we de jaarlijkse huurverhoging. Hierbij houden wij ons aan de richtlijnen van de overheid. De overheid bepaalt met hoeveel we de huren mogen verhogen. Als woningcorporatie mogen we ook minder huurverhoging vragen, maar nooit meer. Vóór 1 mei ontvangt u een brief van ons met uw nieuwe huurprijs.

Veelgestelde vragen

Veel antwoorden op vragen leest u hieronder. Ook in de huurkrant 2024 leest u informatie over de huurverhoging. Vindt u niet wat u zoekt? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Klant (010 - 519 1491).

Komt u in financiële problemen?
3B Wonen staat voor haar huurders en snapt dat een huurverhoging nooit uitkomt. Zeker nu alles duurder wordt. Voor onze huurders die financieel in de problemen komen, kijkt 3B Wonen naar maatwerk. Dit betekent dat we naar uw persoonlijke situatie kijken en samen bespreken wat 3B Wonen hierin kan betekenen. Twijfel niet om contact met ons op te nemen, als u denkt in de financiële problemen te komen. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden!

Hoeveel is de jaarlijkse huurverhoging voor een sociale huurwoning?

De huurverhoging voor sociale huurwoningen is maximaal 5,8%.

Bij 3B Wonen zorgen we ervoor dat u nooit meer betaalt dan de streefhuur van de woning.
De streefhuur is hoeveel uw woning waard is en wat een nieuwe huurder voor de woning zou betalen.

De streefhuren zijn hetzelfde als de grenzen voor de huurtoeslag.
Zo zorgen we ervoor dat u altijd volledig recht op huurtoeslag heeft.

Als uw huidige huur al dicht bij de streefhuur ligt, krijgt u dus minder huurverhoging dan 5,8%.

 

Wat is de ingangsdatum van de huurverhoging?

Per 1 juli 2024 betaalt u de nieuwe huurprijs. Voor het vaststellen van de huurverhoging kijken we naar het inkomen over 2022.

Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?

Voor kinderen die op 1 januari 2024 nog geen 23 jaar waren, telt alleen dat deel van het inkomen mee dat boven het minimumloon ligt.

Wat is het huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen is het gezamenlijke inkomen van de huurder en van alle andere bewoners op het adres. Het huishoudinkomen is het bedrag dat op de belastingaanslag staat onder de kop ‘verzamelinkomen’. 

Ik woon in een vrije sector huurwoning. Wat betekent dit voor de huurverhoging?

3B Wonen heeft een beperkt aantal vrije sector woningen. Het huurverhogingspercentage voor de vrije sector huurwoningen is per 1 juli 2024 vastgesteld op 5,5%.

Hoeveel is de huurverhoging voor garages en parkeerplekken?

De huurverhoging voor garages en parkeerplaatsen is 5,8%.

Ik ontving geen brief over de huurverhoging. Wat betekent dit?

Als u dit jaar geen brief van ons ontving, krijgt u geen huurverhoging.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

U vindt een voorbeeldbrief op de website van het Juridisch Loket.

Uw bezwaar met gevraagde bijlagen stuurt u vóór 1 juli 2024 naar ons toe. Dan kan per post of per e-mail. 

3B Wonen 
Ter attentie van team Klant
Postbus 108
2660 AC  Bergschenhoek

3bwonen@3bwonen.nl

Let op: staat uw Burgerservicenummer op de gevraagde bijlagen? Maakt u deze alstublieft dan eerst zwart voordat u ons deze toestuurt. Dit vanwege de privacywet.

Tot wanneer kan ik bezwaar maken en wanneer krijg ik een reactie?

Uw bezwaar moet uiterlijk 30 juni 2024 bij ons binnen zijn.

Binnen zes weken na ontvangst van uw bezwaar krijgt u een reactie van ons.

Wij wezen uw bezwaar af. Wat kunt u nu doen?

U heeft twee mogelijkheden:

  1. U trekt uw bezwaar in. Dit kan tot en met 30 juni 2024 door ons het antwoordformulier te sturen dat u bij de afwijzingsbrief hebt ontvangen. U ontvangt van ons een bevestiging dat uw bezwaar is ingetrokken. Per 1 juli 2024 betaalt u de huurprijs uit ons voorstel.
  2. Bent u het niet eens met de afwijzing of laat u niet weten dat u uw bezwaar intrekt? Dan leggen wij uw huurbezwaar voor aan de Huurcommissie. De Huurcommissie stuurt u een bericht over het vervolg.

 

 

Wat als ik de huurverhoging niet betaal?

Als u de huurverhoging niet betaalt en geen bezwaar indiende, ontvangt u voor
1 oktober 2024 een herinneringsbrief van ons. Blijft u het oneens met de huurverhoging, dan kunt u voor 1 november 2024 de huurcommissie verzoeken een uitspraak te doen over de voorgestelde huurverhoging. Doet u dit niet, dan bent u verplicht de nieuwe huurprijs te betalen.

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Wat is een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Woont u in een sociale huurwoning en is uw inkomen hoger dan een bepaalde grens, dan mogen wij uw huur met een hoger bedrag verhogen. Dit heet de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Deze huurverhoging is om te voorkomen dat huurders met hoge (midden)inkomens in woningen met lage huren wonen. 

Wat zijn uitzonderingen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging?

U krijgt geen inkomensafhankelijke huurverhoging als:

1. Iemand uit uw gezin chronisch ziek of gehandicapt is
Als uw huurprijs is verhoogd omdat uw inkomen boven de € 52.753 (bij een eenpersoonshuishouden) of €61.046 (bij een meerpersoonshuishouden) lag, kunt u een bezwaar indienen met daarbij een CIZ verklaring of een brief van de gemeente waarin staat dat uw woning voor u of voor iemand uit het gezin is aangepast.

Bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging

Mijn huishoudinkomen was in 2022 lager dan op de inkomensverklaring staat, wat nu?

Was uw inkomen in 2022 lager dan de inkomensgrens (€ 52.753 (bij een eenpersoonshuishouden) of € 61.046 (bij een meerpersoonshuishouden)) en kreeg u een extra huurverhoging? Dan kunt u voor 1 juli 2024 bij 3B Wonen bezwaar maken tegen deze extra huurverhoging. U hoeft zelf geen inkomensverklaring bij uw bezwaar te doen. 3B Wonen vraagt opnieuw een inkomensverklaring bij de Belastingdienst op.

Als uit de nieuwe inkomensverklaring blijkt dat uw huishoudinkomen in 2022 lager was dan de inkomensgrens passen wij het huurverhogingspercentage aan tot het niveau dat past bij de juiste inkomensgrens. Is het inkomen hetzelfde als op de eerste inkomensverklaring, dan wijzigen wij niets en informeren u hierover. Blijft u het oneens met de huurverhoging, dan vragen wij de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging. Op basis van de uitspraak van de Huurcommissie passen we het huurverhogingspercentage wel of niet aan.

Mijn huishoudinkomen was in 2023 lager dan in 2022, wat nu?

U kunt bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging bij 3B Wonen als uw huishoudinkomen in 2023 lager was dan de inkomensgrens (€ 52.753 (bij een eenpersoonshuishouden) of €61.046 (bij een meerpersoonshuishouden)). Uw bezwaar moet u in dit geval onderbouwen. U voegt de definitieve inkomensverklaringen van 2023 van alle bewoners toe aan het bezwaarschrift. De Inkomensverklaringen kunt u vanaf juni 2024 opvragen bij de Belastingdienst of digitaal via Mijn Belastingdienst.

Wij beoordelen dan of het bezwaar terecht is. Is het bezwaar terecht, dan passen wij het percentage aan. Is het bezwaar niet terecht, dan informeren wij u hierover. Blijft u het oneens met de huurverhoging, dan vragen wij de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging. Op basis van de uitspraak van de Huurcommissie passen we het huurverhogingspercentage al dan niet aan.

Mijn inkomen daalde, kan mijn inkomensafhankelijke huurverhoging worden aangepast?

Bezwaar maken tegen de huurverhoging omdat uw inkomen daalde, heeft alleen zin als u een inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg omdat uw inkomen in 2022 boven de € 52.753 (bij een eenpersoonshuishouden) of €61.406 (bij een meerpersoonshuishouden) lag. Wij hebben hiervoor definitieve inkomensverklaringen van 2023 nodig. De inkomensverklaringen kunt u vanaf juni 2024 opvragen bij de Belastingdienst of digitaal via Mijn Belastingdienst.

Kan ik een bezwaar indienen als ik moet wachten op een inkomensverklaring 2023?

Ja, u kunt uw bezwaar of verzoek tot huuraanpassing alvast opsturen aan ons. Het is belangrijk dat uw bezwaar voor 1 juli 2024 bij ons binnen is. Zodra uw inkomensverklaringen 2023 binnen zijn, kunt u die ook aan ons opsturen.

Uw bezwaar met gevraagde bijlagen stuurt u vóór 1 juli 2024 naar ons toe. Dan kan per post of per e-mail. 

3B Wonen 
Ter attentie van team Klant
Postbus 108
2660 AC  Bergschenhoek

3bwonen@3bwonen.nl

Let op: staat uw Burgerservicenummer op de gevraagde bijlagen? Maakt u deze alstublieft dan eerst zwart voordat u ons deze toestuurt. Dit vanwege de privacywet.

Heeft u vragen over de huurverlaging of wilt u huurverlaging aanvragen?

Op de pagina huurverlaging vindt u veel antwoorden op vragen.