Samenwonen

Veel gevraagd over Samenwonen

Ik ga samenwonen. Moet ik dit doorgeven aan jullie?

Algemeen

Nee, dat hoeft niet. Uw partner is niet automatisch medehuurder. Dit kan worden aangevraagd na minimaal 2 jaar op het adres te hebben gewoond. Het kan wel gevolgen hebben voor de jaarlijkse huurverhoging en de huurtoeslag.

Ik ga samenwonen. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de huur?

Algemeen

Het kan gevolgen hebben voor de jaarlijkse huurverhoging en de huurtoeslag.

Wanneer is een huishouden duurzaam?

Algemeen

Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen, enzovoort.

We willen onze samenwoning beëindigen. Hoe regelen we dat?

Algemeen

Staat u alleen op de huurovereenkomst en is er geen sprake van een huwelijk of geregisteerd partnerschap? Dan heeft alleen diegene die op de huurovereenkomst staat het recht om in de woning te blijven wonen. Staat u beiden op de huurovereenkomst? Dan moet de vertrekkende partner zijn gedeelte van de huur opzeggen. Dit doet u door het 'opzeggingsformulier bij beeindiging relatie' volledig in te vullen en beiden te ondertekenen. Op het formulier staat welke papieren wij van u nodig hebben om deze wijziging door te voeren. Daarna is de verantwoordelijkheid voor de woning en de huurbetaling alleen voor de achterblijvende partner. Als beide partners willen blijven wonen en u kunt het niet eens worden, dan zal 3B Wonen de keuze niet maken. U heeft immers gelijke rechten. U kunt zich in dat geval wenden tot de rechter, die het huurrecht aan een van beiden toekent.