Inkomen

Veel gevraagd over Inkomen

Mijn inkomen is gedaald. Heeft dat invloed op de woning die ik mag huren?

Algemeen

Een daling van het inkomen kan van invloed zijn op de woning die u mag huren. Uw inkomen moet passend zijn voor de woning waarop u reageert. Als u een woningaanbieding krijgt, dan moet u het inkomen aantonen met een inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Telt het inkomen van mijn thuiswonende kinderen mee voor het verzamelinkomen?

Algemeen

Het inkomen van inwonende kinderen tot 23 jaar telt niet mee. Het aantal kinderen telt wel mee in de huishoudgrootte.

Telt het inkomen van mijn partner mee bij het verzamelinkomen?

Algemeen

Ja, dit wordt meegerekend.

Mijn inkomen is gedaald. Kan ik een huurverlaging krijgen?

Algemeen

Heeft u de afgelopen jaren inkomensafhankelijke huurverhogingen gehad? En is uw verzamelinkomen gedaald? Dan kunt u een verzoek doen voor huurverlaging. Een aanvraagformulier kunt u vinden op de site van de Huurcommissie. Het verzoek kan ingediend worden tot maximaal twee huurverhogingen terug. Stuur mee:

  • Een uittreksel van de gemeente waar in staat wie er op uw adres wonen.
  • Inkomensverklaringen van alle bewoners, uitgezonderd inwonende kinderen tot 23 jaar.

De gegevens mogen maximaal 3 maanden oud zijn.