Buurtbemiddeling

Bij buurtbemiddeling helpen buurtbemiddelaars andere bewoners die een conflict hebben met elkaar in gesprek te komen. Buurtbemiddelaars zijn getraind voor dit werk en kennen de buurt goed. Zij wonen in de buurt, maar kennen de betrokken buren niet persoonlijk. Zij kiezen geen partij. Zij doen dit werk vrijwillig en belangeloos.

Veel gevraagd over Buurtbemiddeling

Wat is buurtbemiddeling?

Algemeen

Samen leven in een buurt verloopt meestal goed. Maar soms niet: er ontstaat onenigheid of een conflict met de buren. Bijvoorbeeld over geluid, gedrag van kinderen, gebruik van portiek, stoep of galerij. Het is natuurlijk het prettigste om er samen uit te komen. Maar dat lukt niet altijd. Buurtbemiddeling kan dan helpen. Soms heeft iemand voldoende aan een luisterend oor. Of aan tips voor het zelf aangaan van een gesprek met de buren. In een andere situatie is een bemiddelingsgesprek tussen buren met hulp van bemiddelaars gewenst. Buurtbemiddelaars zijn getraind voor dit werk en kennen de buurt goed. Zij wonen in de buurt, maar kennen de betrokken buren niet persoonlijk en kiezen geen partij. Zij doen de werk vrijwillig en belangeloos. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.buurtbemiddelinglansingerland.nl.

Wat doet buurtbemiddeling bij overlast?

Algemeen

De bemiddelaars starten een bemiddeling met een afzonderlijk gesprek met de buur die op eigen initiatief, of via een verwijzer, hulp van buurtbemiddeling heeft gevraagd. Als deze buur met zijn buren in gesprek wil om de onenigheid of het conflict op te lossen onder leiding van de bemiddelaars, dan zoeken de bemiddelaars contact met de andere buur. Ook met deze buur hebben zij een afzonderlijk gesprek om de andere kant van het verhaal te horen. Zij kiezen geen partij. Als beide buren mee willen doen met het bemiddelingsgesprek, dan nodigen de bemiddelaars beide buren uit voor een gezamenlijk gesprek in het wijkcentrum in de buurt. Voor meer informatie gaat u naar de website van Buurtbemiddeling Lansingerland: www.buurtbemiddelinglansingerland.nl.

Ben ik verplicht om mee te werken aan buurtbemiddeling?

Algemeen

Bemiddeling is altijd vrijwillig: er vindt pas een bemiddelings­gesprek plaats als beide buren bereid zijn om met elkaar naar een oplossing te zoeken. Buurtbemiddeling is niet mogelijk bij: zware geweldpleging, drugs, problemen binnen een familie, psychiatrische problemen of een juridische procedure.