3B Wonen zorgt voor Flexwoningen tijdelijke opvang Oekraïners én woningzoekenden

PERSBERICHT 3B Wonen zorgt voor Flexwoningen tijdelijke opvang Oekraïners én woningzoekenden
Lansingerland, 8 september 2022 – 3B Wonen gaat in samenwerking met de gemeente, versnelde opvang bieden voor de opvang van Oekraïners. 3B Wonen combineert deze uitdaging direct met verzorgen van Flexwoningen voor woningzoekenden. De gemeente Lansingerland gaat Oekraïners voor een periode van minimaal 3 tot ongeveer vijf jaar een tijdelijk thuis geven. Dat is een behoorlijke uitdaging in een land waar de woningnood heel hoog is en bouwen niet snel genoeg gaat. 3B Wonen biedt een oplossing in het plaatsen van Flexwoningen voor de tijdelijke opvang van Oekraïners én voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. Flexwoningen zijn kwalitatief goede woningen die 'kant-en-klaar' worden neergezet op een locatie. De woningen hebben een levensduur van minimaal 20 jaar en blijven in principe voor een periode van 10 jaar staan. Daarna zijn de woningen verplaatsbaar naar een andere locatie waar ze nog eens 10 jaar kunnen blijven staan.

Pilot versnelde opvang Oekraïners
3B Wonen gaat in samenwerking met de gemeente Lansingerland een pilot uitrollen, waarbij de gemeente en de woningbouwcorporatie van Lansingerland samen zorgen voor het versneld aanbieden van woningen aan Oekraïners in combinatie met Flexwonen voor woningzoekenden. In eerste instantie is een deel van de woningen bestemd voor Oekraïners en een deel voor woningzoekenden die in de knel zitten, zgn. spoedzoekers. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle woningen, dus ook die worden gebruikt voor het huisvesten van mensen uit Oekraïne, na deze opvangperiode volledig ingezet blijven voor Flexwonen.

Hanneke Vliet Vlieland, directeur-bestuurder 3B Wonen: "We kijken graag naar de langere termijn als het gaat om het neerzetten van woningen. We hebben ons hard gemaakt om direct naast de opvang van Oekraïners ook iets te bieden voor de reguliere woningzoekenden. Permanente nieuwbouw duurt gewoonweg langer. Daarom kozen we voor Flexwoningen als tussenstap. Met deze woningen bieden we een snelle oplossing voor de tijdelijke opvang enerzijds en voor de mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning, anderzijds. Flexwoningen zijn kwalitatief goede woningen, we hebben het dus niet over containers."

Over Flexwonen
Het uiteindelijke doel blijft meer nieuwbouw. 3B Wonen blijft inzetten op het zorgen voor meer betaalbare woningen voor mensen met een beperkt budget. Flexwonen biedt hier een belangrijke tussenstap in. Al langere tijd denkt 3B Wonen na over een oplossing voor Flexwonen, wonen voor mensen die op korte termijn een tijdelijk verblijf nodig hebben voordat ze naar een andere woning kunnen. Dat kan om veel redenen gebeuren, bijvoorbeeld omdat je in een andere stad gaat studeren, omdat je als mantelzorger iemand bij staat en daar tijdelijk bij in de buurt wilt zijn, omdat je in scheiding ligt, omdat je een baan hebt gevonden in deze omgeving, etc. We gaan ervanuit dat Flexwonen een tijdelijke oplossing is voor iemand wiens leven volop in beweging is. Een klein eigen dak boven je hoofd is dan beter dan van bank naar bank gaan met een slaapzak of bij ouders op een kamer wonen met twee kinderen. Dit zijn allemaal situaties die voorkomen in Lansingerland.

Meer informatie over Langdurige Opvang Oekraïners (LOO) vindt u op de site van de gemeente Lansingerland via www.gemeentelansingerland.nl/loo