Overlast melden

Maak uw keuze

Als u overlast heeft van uw buren of andere omwonenden is een goed gesprek meestal de beste oplossing. Samen kunt u het probleem bespreken en proberen tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit? Meldt u de overlast dan bij 3B Wonen.

Bent u huurder?

Gerelateerde vragen

Ik ervaar overlast van mijn buren/buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Algemeen

Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat de buren zich niet bewust zijn van de overlast. Met een goed gesprek lost u vaak een heleboel ergernissen op. U kunt afspraken maken die voor u beiden goed werken. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling Lansingerland: www.buurtbemiddelinglansingerland.nl.

Meer over dit onderwerp

Kan ik camerabeelden bij jullie opvragen?

Algemeen

3B Wonen mag als het nodig is de camerabeelden bekijken maar de beelden niet met anderen delen. Alleen de politie mag camerabeelden opvragen voor onderzoek. Wij zijn dan verplicht om de beelden af te staan.

Meer over dit onderwerp

Mijn buren hebben een deurbelcamera gericht op mijn woning en/of openbaar terrein. Mag dat ?

Algemeen

Deurbelcamera’s en beveiligingscamera’s moeten voldoen aan de privacywet. Dit betekent dat de camera op eigen “bezittingen” gericht moet zijn en niet zomaar beelden van de openbare omgeving of zelfs andermans woning of tuin in beeld mag brengen. 

Dit betekent dat uw buren wettelijk gezien de camera alleen op hun eigen tuin mogen richten. Wanneer u hierover twijfelt, kunt u met uw buren in gesprek gaan.

Buurtbemiddeling
Vindt u dit lastig, dan kunnen bemiddelaars u helpen. Buurtbemiddeling is onderdeel van onze overlastprocedure en wordt ingezet bij buren die een conflict hebben met elkaar. Tijdens de bemiddelingsgesprekken wordt dan gekeken hoe er gezamenlijk tot een oplossing kan worden gekomen. Er zijn door Buurtbemiddeling Lansingerland al verschillende overlast zaken tot een positief einde gebracht. 

Aanmelden Buurtbemiddeling
U kunt zich telefonisch aanmelden via 010 - 522 55 45 of een e-mail sturen naar info@buurtbemiddelinglansingerland.nl.

Samen met Buurtbemiddeling Lansingerland kunt u de overlast mogelijk oplossen. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens: klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Meer informatie kunt u ook terugvinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via:  Camera's bij huis en bij de buren | Autoriteit Persoonsgegevens

Meer over dit onderwerp

Ben ik verplicht om mee te werken aan buurtbemiddeling?

Algemeen

Bemiddeling is altijd vrijwillig: er vindt pas een bemiddelings­gesprek plaats als beide buren bereid zijn om met elkaar naar een oplossing te zoeken. Buurtbemiddeling is niet mogelijk bij: zware geweldpleging, drugs, problemen binnen een familie, psychiatrische problemen of een juridische procedure.

Meer over dit onderwerp

Waarom mag ik overlast niet anoniem melden?

Algemeen

Het heeft geen zin om overlast anoniem te melden, want een anonieme overlastmelding mogen wij niet gebruiken als bewijsmiddel. Daarnaast willen wij kunnen zien hoe de situatie of verhouding ten opzichte van de veroorzaker is. Een overlastmelding die binnenkomt, behandelen wij altijd vertrouwelijk. Aan de overlastgever geven wij nooit zonder uw toestemming door wie de melding gedaan heeft. Pas als het tot een rechtszaak komt, voeren wij de overlastmelding als bewijsmiddel aan. Wij vragen daarvoor altijd toestemming aan de melder.

Meer over dit onderwerp

Wanneer beginnen jullie een rechtzaak bij overlast?

Algemeen

Wij treden op bij overlast die stelselmatig, ondraaglijk en/of onaanvaardbaar is. We kunnen bij de rechter een gedragsaanwijzing aanvragen. In het uiterste geval vragen wij de rechter om de huurovereenkomst te ontbinden. De huurder wordt dan dakloos. Een rechter wijst een vonnis dan ook niet zo maar toe. Er moet dus echt wel wat aan de hand zijn. Hiervoor is een dossier nodig. Verschillende schriftelijke meldingen van omwonenden zijn hierin cruciaal. Ook getuigenissen op de rechtbank zijn hiervoor nodig. Zonder voldoende bewijs kan een rechter niets.

Meer over dit onderwerp

Wat doen jullie als er spullen op de galerij of in de algemene ruimte staan die er niet horen? Bijvoorbeeld vuilnis of fietsen?

Algemeen

Als bekend is wie de veroorzaker is, dan spreken wij hem of haar daar op aan. De veroorzaker kan het zelf opruimen, of wij doen dat op zijn/haar kosten. 

Meer over dit onderwerp

Er zit graffiti op de muren van mijn woning of woongebouw. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

Meldt dit bij ons via telefoonnummer 010 - 519 14 91.

Meer over dit onderwerp

Waar vind ik informatie over het afvoeren van afval?

Algemeen

Vanaf 1 januari 2023 zamelt de gemeente Lansingerland afval in volgens het systeem Diftar. Zo wil de gemeente samen met haar inwoners de hoeveelheid restafval verminderen. Alles wat u erover moet weten, leest u op de website van de gemeente Lansingerland.

Meer over dit onderwerp

Wat kan ik doen wanneer er rommel op het achterpad staat?

Algemeen

Het helpt vaak om de overlastgever zelf aan te spreken. Helpt dit niet en houdt de overlast aan? Neem dan contact op met 3B Wonen, telefoonnummer 010 - 519 14 91.

Meer over dit onderwerp