Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Publicaties

Ondernemingsplan
Passend en Dichtbij. Dat is de titel van onze nieuwe koers 2016-2019. Benieuwd naar onze visie en ambities voor de komende vier jaar? Klik hier voor de compacte versie van onze koers.

Jaarverslag
Het Jaarverslag 2018 geeft de prestaties van 3B Wonen en de in 2018 behaalde resultaten weer.

Bent u benieuwd naar het volledige jaarverslag? Klik hier voor het volledige jaarverslag.

Visitatierapport
3B Wonen heeft in 2017 een visitatie laten uitvoeren. Een onafhankelijke visitatiecommissie, samengesteld door de organisatie Ecorys, is aan de slag geweest. Hier vindt u het visitatierapport 2013-2016.

Wat houdt maatschappelijk visiteren in?
De commissie onderzoekt of de corporatie de goede dingen doet, en hoe ze dat doet. De commissie kijkt hierbij naar de prestaties van de afgelopen vier jaar en naar de borging voor prestaties in de toekomst. De wens tot leren en verbeteren was, naast de vanzelfsprekende verplichting de visitatie één keer per vier jaar uit te voeren, een belangrijke meerwaarde voor het houden van een visitatie. Belangrijke vraag voor 3B Wonen: zijn onze kernwaarden herkenbaar voor onze belanghouders. Met de visitatie legt de corporatie verantwoording af aan de omgeving.

Werkwijze
De commissie beoordeelt de corporatie op basis van gedegen onderzoek en houdt interviews met interne en externe belanghebbenden. Met deze informatie vormt de commissie zich een oordeel over vier prestatievelden. Dit zijn:

  • Presteren naar Opgaven en Ambities
  • Presteren volgens Belanghebbenden
  • Presteren naar Vermogen
  • Presteren ten aanzien van Governance

Oordeel
De commissie komt tot de conclusie dat 3B Wonen ruim voldoende presteert op alle prestatievelden. Het oordeel Presteren volgens Belanghebbenden (8,2) toont aan dat belanghebbenden het functioneren van 3B Wonen goed waarderen. 'Breed georiënteerd', ‘zeer betrokken', ‘laagdrempelig', 'steken hun nek uit' zijn een paar steekwoorden uit het rapport. Wij verwijzen u graag naar het volledige visitatierapport. U kunt het hier downloaden.

Informatiepagina in de Heraut
Zo'n zes keer per jaar plaatsen wij een informatiepagina in De Heraut. Dit weekblad verschijnt gratis huis-aan-huis in de gemeente Lansingerland: Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk.

Informatiefolders voor huurders 

Folder voor woningzoekenden

 

Koers 3B Wonen 2016-2019
Koers 3B Wonen 2016-2019
Lees meer
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2018
Lees meer