Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Ondernemingsplan

Passend en dichtbij. Dat is de titel van onze nieuwe koers 2016-2019.

Benieuwd naar onze visie en ambities voor de komende vier jaar? Lees de compacte versie op www.koers3bwonen.nl.

Onze visie
3B Wonen is het aanspreekpunt voor iedereen die wil huren in de sociale sector in Lansingerland. We richten ons met name op het betaalbaar houden van onze woningen. Dit doen we door passend huurbeleid en door te investeren in duurzaamheid.

Met de gemeente en onze huurders werken we aan wijken waar het fijn wonen is. We verbeteren onze digitale dienstverlening en werken nauw samen met onze partners.

Zeven doelen
Wij hebben doelen geformuleerd op zeven gebieden. Klant, vastgoed, samenwerking met maatschappelijke partners, samenwerking met leveranciers en ketenpartners, medewerkers, organisatie en onderneming.

In jaarplannen en projecten werken we deze speerpunten verder uit. Jaarlijks kijken we terug wat we bereikt hebben, of we nog op koers liggen en of er aanpassingen nodig zijn.

Samen
Dit doen we niet alleen, maar samen. Mooie samenwerkingsverbanden zijn het wijkgericht werken, het huisvesten van bijzondere doelgroepen en urgent woningzoekenden en het vinden van oplossingen voor het langer zelfstandig thuis wonen. Die samenwerkingsverbanden koesteren we.

Klik hier voor de uitgebreide versie van onze koers.