Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Warmtewet

Warmtewet
Op 1 januari 2014 is de Warmtewet ingegaan. Deze wet beschermt de consument tegen te hoge energiekosten. Vanaf die datum wordt 3B Wonen gezien als een formele energieleverancier. Dit geldt alleen voor huurders die gebruik maken van een gemeenschappelijke installatie voor verwarming.

Nieuwe huurders tekenen voortaan naast de huurovereenkomst een overeenkomst warmtelevering met de bijbehorende leveringsvoorwaarden warmte. Zittende huurders hebben wij eind 2013 per brief geïnformeerd. Zij hebben de aanvullende voorwaarden warmtelevering ontvangen.

Hierna vindt u een aantal veelgestelde vragen. Deze zijn dus alleen van toepassing voor onze huurders die gebruik maken van een gemeenschappelijke installatie voor verwarming (De Wielewaal in Bleiswijk, de Vogelaarstraat in Berkel en Rodenrijs en Emmastraat in Bergschenhoek)

1. Wat betekent de warmtewet voor mij?

U maakt in uw wooncomplex gebruik van een gemeenschappelijke installatie voor de verwarming en kunt daarom niet zelf een energieleverancier kiezen. Wij zijn uw energieleverancier. De warmtewet beschermt u als consument en voorkomt dat u teveel betaalt.

2. Wat regelt de Warmtewet?

Per 1 januari 2014 zijn de volgende zaken wettelijk geregeld:

  • Vanaf 1 januari zijn er landelijke maximumtarieven voor warmte. 3B Wonen mag niet méér rekenen dan die tarieven.
  • Wanneer u recht hebt op compensatie bij een langdurige storing.
  • Wat moet staan in de overeenkomst warmtelevering tussen u en 3B wonen.
  • Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik.
  • Wanneer u een meningsverschil over de energielevering met ons heeft waar we samen niet uitkomen, kunt u dit voorleggen aan een geschillencommissie.

3. Wat merk ik van de invoering van de warmtewet?

In de praktijk merkt u weinig van de verandering. 3B Wonen blijft de warmte leveren zoals u gewend bent. Wat verandert er wel?

  • U heeft aanvullende leveringsvoorwaarden ontvangen.
  • De kosten die wij in rekening brengen mogen niet hoger zijn dan de vastgestelde maximumtarieven.
  • De wijze waarop de kosten worden verrekend. Uw verbruik wordt niet meer per eenheid afgerekend, maar per gigajoule.

4. Waarom heb ik aanvullende voorwaarden warmtelevering ontvangen?

Volgens de Warmtewet is 3B Wonen uw energieleverancier. De wet schrijft een aantal bepalingen voor die in de leveringsovereenkomst moeten staan. Die hebben wij u toegestuurd.

5. Wie bepaalt het tarief dat ik vanaf 1 januari 2014 moet betalen?

3B Wonen bepaalt het tarief. In de Warmtewet is vastgelegd dat er een maximumprijs is. Deze maximumprijs is gebaseerd op wat een consument die gas gebruikt gemiddeld per jaar betaalt. Uw energieverbruik hangt natuurlijk af van uw persoonlijke situatie.

6. Wat zijn de maximumtarieven volgens de Warmtewet?

Jaarlijks worden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximum tarieven vastgesteld. Hieronder vindt u de maximum tarieven per kalenderjaar:

7. Wat zijn de tarieven die 3B Wonen heeft bepaald voor de afrekening van de stookkosten?

3B Wonen bepaalt op basis van de werkelijk gemaakte kosten de tarieven. Deze tarieven zijn maximaal gelijk aan de genoemde maximumtarieven.

De huurders die wonen in een gebouw dat valt onder de Warmtewet ontvangen voorafgaand aan de afrekening van de stookkosten een brief met de tarieven van 3B Wonen voor het jaar waarover de afrekening gaat.

8. Wordt mijn energierekening hoger of lager?

Dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Onze tarieven zijn op dit moment nog niet bekend. Wij berekenen deze zorgvuldig met de garantie dat het niet boven de maximumprijs uitkomt. Zodra de nieuwe tarieven bekend zijn, informeren wij u hierover.

9. Krijg ik nieuwe meters?

Nee. Wanneer u meters op de radiatoren heeft, kunnen deze ook voor de nieuwe manier van afrekenen worden gebruikt. Wanneer u geen meters heeft, wordt het verbruik op een andere plaats in uw wooncomplex gemeten. Ook dan hoeven wij geen nieuwe meters te plaatsen.

10. Wat verandert er in mijn afrekening?

Uw gebruik wordt vanaf 2014 gemeten in GJ (gigajoules) in plaats van het aantal kuubs (m3) gas of een andere gebruikte eenheid.

11. Hoe vraag ik storingscompensatie aan?

In de algemene leveringsvoorwaarden staat dat u in bepaalde gevallen recht heeft op een storingscompensatie. U kunt een storingscompensatie schriftelijk aanvragen onder vermelding van ‘Aanvraag Storingscompensatie’. Vermeld uw naam, adres en storingsdatum en hoe lang de storing ongeveer heeft geduurd. Uw brief stuurt u aan

3B Wonen
Aanvraag Storingscompensatie
Postbus 108
2660 AC Bergschenhoek