Gebiedsaanpak Berkel Centrum

Achtergrondinformatie
In het centrum van Berkel werken wij in zowel in de wijk Berkel Dorp als in de wijk Oranjebuurt aan een mooie, schone en veilige leefomgeving. Dit doen we samen met bewoners en andere professionals in de wijk. Bijvoorbeeld met sociaal maatschappelijke projecten als Welkom in de Buurt, Buurtbemiddeling, Buurttoezicht en Zelfbeheer Groen. Maar ook door onderhoud aan onze woningen uit te voeren en ze energiezuiniger te maken of door woningen nieuw te bouwen.

Onze woningvoorraad
De woningen die 3B Wonen heeft in het centrumgebied sluiten behoorlijk goed aan op de behoeften van woningzoekenden. Vooral de kleine eengezinswoningen zijn gewild. Wel geven woningzoekenden aan dat er wat hen betreft meer driekamerappartementen in het centrum zouden mogen komen. Daarnaast vindt men het prettig wanneer de woning energiezuinig is. Wanneer wij renoveren of nieuwe woningen bouwen proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag van zittende huurders en woningzoekenden.

Wethouder Schipperstraat/Coornwinderlaan
Aantal woningen : 43
Adressen: Wethouders Schipperstraat 1 t/m 20, 21 t/m 41 en 22 t/m 34 en Coornwinderlaan 26 t/m 34

De bestaande woningen worden vervangen voor nieuwbouw. De bouw is in volle gang. Oplevering van de eerste woningen staat gepland voor eind eerste kwartaal 2021. 

Hergerborch
Aantal woningen: 48
Adressen: Raadhuislaan 1-7

Op dit moment wordt Hergerborch tijdelijk gebruikt voor het huisvesten van asielgerechtigden. We onderzoeken met de gemeente de mogelijkheid op deze locatie circa 80 sociale huurappartementen te realiseren. De herontwikkeling gaat enkele jaren in beslag nemen.

Julianastraat, Prins Bernhardlaan (complex 17.0)
Aantal woningen: 40
Adressen: Julianastraat 26-56, Julianastraat 23-53 en Prins Bernhardlaan 3-10

en

Julianastraat (complex 11.0)
Aantal woningen: 10
Adressen: Julianastraat 4-22

De 50 bestaande woningen worden vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat uit 37 eengezinswoningen en 36 appartementen. De start sloop staat gepland voor eind eerste kwartaal 2021.

De Wildert en Oranjestraat (complex 61.0)
3B Wonen en de gemeente onderzoeken de toekomst van het gebied rond het schoolgebouw aan De Wildert. Hiertoe behoren ook de tien seniorenwoningen aan het grasveldje aan de Oranjestraat.

Julianastraat, Wilhelminastraat, Oranjestraat (complex 4.0)
Aantal woningen: 21
Adressen: Julianastraat 9-21, Wilhelminastraat 7-19 en Oranjestraat 10-22

De woningen hebben de status van gemeentelijk monument. Het is de bedoeling dat de woningen worden gerenoveerd in combinatie met het aanbrengen van energetische voorzieningen.