Visitatierapport

3B Wonen heeft in 2017 een visitatie laten uitvoeren. Een onafhankelijke visitatiecommissie, samengesteld door de organisatie Ecorys, is aan de slag geweest.

Wat houdt maatschappelijk visiteren in?
De commissie onderzoekt of de corporatie de goede dingen doet, en hoe ze dat doet. De commissie kijkt hierbij naar de prestaties van de afgelopen vier jaar en naar de borging voor prestaties in de toekomst. De wens tot leren en verbeteren was, naast de vanzelfsprekende verplichting de visitatie één keer per vier jaar uit te voeren, een belangrijke meerwaarde voor het houden van een visitatie. Belangrijke vraag voor 3B Wonen: zijn onze kernwaarden herkenbaar voor onze belanghouders. Met de visitatie legt de corporatie verantwoording af aan de omgeving.

Werkwijze
De commissie beoordeelt de corporatie op basis van gedegen onderzoek en houdt interviews met interne en externe belanghebbenden. Met deze informatie vormt de commissie zich een oordeel over vier prestatievelden. Dit zijn:

  • Presteren naar Opgaven en Ambities
  • Presteren volgens Belanghebbenden
  • Presteren naar Vermogen
  • Presteren ten aanzien van Governance

Oordeel
De commissie komt tot de conclusie dat 3B Wonen ruim voldoende presteert op alle prestatievelden. Het oordeel Presteren volgens Belanghebbenden (8,2) toont aan dat belanghebbenden het functioneren van 3B Wonen goed waarderen. 'Breed georiënteerd', ‘zeer betrokken', ‘laagdrempelig', 'steken hun nek uit' zijn een paar steekwoorden uit het rapport. Wij verwijzen u graag naar het volledige visitatierapport. U kunt het hier downloaden.