Prestatieafspraken 2022-2023

De gemeente Lansingerland , Huurdersvereniging Lansingerland en woningcorporaties 3B Wonen, Havensteder, WoonInvest en Woonzorg, hebben samen voor de komende twee jaar afspraken gemaakt over het wonen in de gemeente Lansingerland. Wethouder Kathy Arends (wonen), de vier woningbouwcorporaties en Huurdersvereniging Lansingerland hebben 6 december 2021 hun handtekening gezet onder het convenant Prestatieafspraken 2022-2023.