Koersplan 2021 - 2024

Samen werken we aan veerkrachtige wijken. Dat is ons motto voor ons nieuwe Koersplan 2021 t/m 2024.

De wereld om ons heen verandert: de regelgeving, de wensen van huurders, de samenwerking met partners. Om ons werk goed te blijven doen, veranderen wij mee. Elke vier jaar kijken we hoe we ons werk nog beter kunnen doen. Dit jaar hebben we ons koersplan voor 2021 t/m 2024 afgerond. De komende vier jaar focussen wij ons op de volgende vier thema’s:

  1. Een voldoende en passende huurwoningvoorraad
  2. Inclusieve buurten 
  3. Samenwerken om meerwaarde te creëren
  4. Toekomstbestendig én flexibel

Benieuwd naar onze ambities voor de komen 4 jaar? Klik hier voor de uitleg in 2 minuten.
Klik hier voor de uitgebreide versie van onze koers.