Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en adviseert hem ook. 

De Raad van Commissarissen van 3B Wonen bestaat uit:

Dhr. E.E. Pannebakker (Voorzitter)
Mevr. Y.M.L. van Eck
Dhr. M.A.M. Immers
Dhr. P. de Vries
Mevr. D. Lootsma