Integriteit

3B Wonen beschikt over een interne gedragscode integriteit en een klokkenluidersregeling.

Melden fraude en een integriteitsschending bij woningcorporaties
Wilt u als externe een melding doen over integriteit?
Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties.
Wij verwijzen u hiervoor naar de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.