Disclaimer

3B Wonen zal via deze site verkregen informatie niet doorgeven aan andere partijen. Alle informatie die u aan ons via deze site verstrekt, zullen wij zorgvuldig behandelen. Wij doen er alles aan om de site inhoudelijk actueel en technisch in goede staat te houden. Hieraan kunnen door gebruikers van de site echter geen rechten worden ontleend. 3B Wonen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door of tijdens het gebruik van deze website.

E-mail gebruik
Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel de binnengekomen e-mails vertrouwelijk worden behandeld, het niet geheel uitgesloten is dat de e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden. 3B Wonen kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De gegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) die worden opgegeven voor beantwoording van e-mails zullen we alleen voor dat doel gebruiken.

Vragen?
Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze site, kunt u een e-mail sturen naar 3bwonen@3bwonen.nl