Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen 2021

Vanaf 1 januari 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager inkomen. Deze wet houdt in dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen voor hun inkomen.

We leggen hier uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt.