Verhuurderheffing bijna 10 miljard euro

Deze week passeert de verhuurderheffing de 10 miljard. Woningcorporaties kunnen dit geld niet besteden aan nieuwbouw, verduurzaming of betere wijken.

In 2013 is de verhuurderheffing ingevoerd als tijdelijke maatregel om tijdens de economische crisis het begrotingstekort te verminderen. Op zondag 21 juni gaat het totaalbedrag dat Nederlandse woningcorporaties aan de verhuurderheffing hebben betaald door de grens van 10 miljard. Aedes, de Woonbond, de Vereniging van Nederlandse gemeenten en een meerderheid van de tweede kamer dringen inmiddels aan op afschaffing van de verhuurderheffing.

3B Wonen betaalde in 2019 ruim 4 miljoen euro aan verhuurderheffing aan de belastingdienst. Dit geld hadden we liever besteed aan het laag houden van de huren, het verbeteren en isoleren van onze woningen en het bouwen van nieuwe woningen om de wachtlijst voor een sociale huurwoning te verkleinen.

3B Wonen biedt aan 4.500 mensen in Lansingerland een betaalbare, goed onderhouden sociale huurwoning. Samen met de gemeente willen wij ervoor zorgen dat daar de komende 10 jaar nog 1.000 extra woningen bijkomen. Een ambitie waar we trots op zijn!
https://aedes.github.io/aedescounter/