Stichting Algemene Seniorenhuisvesting Berkel (ASB) onderzoekt fusie 3B Wonen

Stichting ASB en 3B Wonen verkennen de mogelijkheden voor het bundelen van kennis en expertise onder één dak. Beide partijen zijn hierover al enige tijd in gesprek. Deze gesprekken hebben geleid tot het starten van een fusieonderzoek.
Stichting ASB is, net als 3B Wonen, een lokale partij in de gemeente Lansingerland. ASB richt zich uitsluitend op het huisvesten van senioren in Berkel en Rodenrijs.
Op dit moment heeft zij drie complexen met in totaal 74 woningen.

Toenemende behoefte aan seniorenwoningen
De Stichting ASB werkt met een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. De veranderende en complexer wordende wet- en regelgeving vraagt in de huidige tijd om een uitgebreidere kennis en expertise. Dit maakt ASB kwetsbaar. Aan 3B Wonen is gevraagd om samen te onderzoeken of een fusie voor beide partijen voordelen kan hebben. Deze fusie richt zich op het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisatie van ASB, en daarmee het continueren van de kwaliteit van dienstverlening op langere termijn.

Bestuur Stichting ASB: “Wij willen het woonplezier van onze bewoners ook op lange termijn veilig stellen. De huidige tijd vraagt om een professionelere aanpak, met name als het gaat om wet- en regelgeving inzake de verhuur van woningen. Onze bewoners hebben recht op die professionaliteit en daarom zijn wij op zoek naar de juiste kennis en expertise op dat gebied. 3B Wonen is onze lokale partner en het zou mooi zijn als wij onze krachten kunnen bundelen en op die manier de benodigde kennis in huis kunnen halen en gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Dat gaan we nu onderzoeken.”

Hanneke Vliet Vlieland, directeur-bestuurder 3B Wonen: “Bij 3B Wonen werken zo’n 45 professionals, waarvan er een aantal zich specifiek bezighoudt met wet- en regelgeving en vraagstukken aangaande goed bestuur. Met name deze onderdelen zijn voor 3B Wonen geen probleem, dat behoort tot onze kernactiviteiten; we zijn hier dagelijks mee bezig. Wij willen ons continu verbeteren op onze dienstverlening. Een belangrijk aandachtspunt voor 3B Wonen is het aanbieden van passende woonvormen voor senioren. De samenwerking met ASB kan voor 3B Wonen van grote meerwaarde zijn, want met de 74 seniorenwoningen van ASB erbij hebben we een flink aantal seniorenwoningen in Berkel en Rodenrijs waar we onze dienstverlening verder op kunnen toespitsen.

Onderzoek fusie start eind maart
Het onderzoek naar een mogelijke fusie start eind maart. Uiterlijk deze zomer verwachten we de resultaten van het onderzoek en wordt duidelijk of een fusie tussen beide partijen haalbaar en wenselijk is. Indien de fusie haalbaar is, hebben we de intentie om per 1 januari 2023 juridisch gefuseerd te zijn.