Start Gezond en Wel

Lansingerland, 3 april 2024 - 3B Wonen, Welzijn Lansingerland en Stichting Laurens gaan bij De Naeldhorst in Berkel en Rodenrijs en de gebouwen rondom De Tuinen in Bleiswijk starten met het initiatief "Gezond en Wel Thuis Lansingerland".

Gezond en Wel Thuis is een woonzorgconcept voor ouderen tussen zelfstandig thuis en het verpleeghuis in, waarin zorg- en gemeenschappelijke activiteiten in samenhang worden georganiseerd en gefinancierd. Zorgkantoor DSW stelt hiervoor een subsidie beschikbaar.

De partijen hebben als doel een gemeenschap te creëren waarbij zelf- en samenredzaamheid wordt bevorderd en waar kwetsbare ouderen zorg, ondersteuning en levenskwaliteit in hun vertrouwde omgeving ervaren. Wij faciliteren het proces, maar de gemeenschap gaat het gezamenlijk doen.

De integrale samenwerking tussen zorg, wonen en welzijn wordt o.a. gerealiseerd door een wekelijks signalenoverleg met als doel om de samenwerking en collegialiteit tussen de domeinen te versterken. Dit maakt vroegsignalering mogelijk, maakt proactieve maatregelen voor preventie bespreekbaar én stelt kwetsbare ouderen in staat langer zelfstandig thuis te wonen met de juiste ondersteuning.
Het initiatief sluit naadloos aan bij het convenant 'Wonen en Zorg Lansingerland 2021-2025'. Met dit nieuwe woonzorgconcept voorzien we in een deel van de woonzorgopgave die op ons afkomt.