Sociale huurwoningen Lansingerland populair

Uit de cijfers van Maaskoepel over 2019 blijkt dat de gemiddelde inschrijfduur voor sociale huurwoningen in Lansingerland fors is gestegen.

Inschrijfduur neemt toe
De gemiddelde inschrijfduur van personen die reageren op woningen in Lansingerland is afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. Van 50 maanden in 2018 naar 81 maanden in 2019. Dit komt onder andere omdat vanaf 2019 geen woningen zijn aangeboden via Direct Kans. Bij ‘Direct kans’ krijgt degene die het eerste op de aangeboden woning reageert én aan de voorwaarden voldoet de woning. Er wordt dus geen rekening gehouden met de inschrijfduur.

Een andere reden is dat door de inzet van de doorstroommakelaar in 2019 meer eengezinswoningen zijn vrijgekomen. Deze woningen zijn populair en er wordt veel op gereageerd. We zien dat niet alleen de inschrijfduur toeneemt, maar ook het aantal reacties op vrijgekomen woningen in Lansingerland. In 2017 reageerden gemiddeld 139 woningzoekenden. In 2019 waren dit er al 297. Dit betekent dat de inschrijfduur lang moet zijn om voor een woning in aanmerking te komen.

Nieuwbouwplannen
3B Wonen werkt nauw samen met de gemeente om plannen voor de bouw van sociale huurwoningen zo snel mogelijk te realiseren en daarmee de wachttijd voor woningzoekenden te verkorten.