Ons Koersplan voor 2021 t/m 2024 is klaar!

De wereld om ons heen verandert: de regelgeving, de wensen van huurders, de samenwerking met partners. Om ons werk goed te blijven doen, veranderen wij mee. Elke vier jaar kijken we hoe we ons werk nog beter kunnen doen. Dit jaar hebben we ons koersplan voor 2021 t/m 2024 afgerond. De komende vier jaar focussen wij ons op de volgende vier thema’s:

  1. Een voldoende en passende huurwoningvoorraad
  2. Inclusieve buurten waar iedereen mee mag doen
  3. Samenwerken om meerwaarde te creëren
  4. Een toekomstbestendige en flexibele organisatie

Samen bouwen we aan veerkrachtige wijken. Dat is ons motto voor de nieuwe koers. 
Benieuwd naar onze ambities voor de komen 4 jaar? Klik hier voor de uitleg in 2 minuten.
Klik hier voor de uitgebreide versie van onze koers.