Jaarlijkse huurverhoging: 3B Wonen kiest voor maatwerk

Voor 1 mei a.s. ontvangen alle huurders van 3B Wonen een brief met informatie over de huurverhoging. 3B Wonen staat voor haar huurders en realiseert zich dat een huurverhoging in een tijd dat alles duurder wordt nooit gelegen komt. Voor onze huurders die financieel in de knel dreigen te komen, wil 3B Wonen samen kijken naar maatwerk. Dit maatwerk betekent dat we naar uw persoonlijke situatie kijken en samen bespreken wat voor u kan helpen. U kunt bijvoorbeeld minder inkomen hebben als gevolg van de coronacrisis. Samen met u bekijkt 3B Wonen wat er mogelijk is voor u en wat 3B Wonen hierin kan betekenen.

Huurverhoging niet inkomensafhankelijk
Voor huurders met een huishoudinkomen tot en met €47.947 (eenpersoonshuishoudens) en €55.485 (meerpersoonshuishoudens) heeft de overheid bepaald dat wij een huurverhogingspercentage mogen hanteren van 2,3%. Voor deze groep kiest 3B Wonen voor één huurverhogingspercentage, omdat wij ruimte willen reserveren voor maatwerk. Wij willen de mensen die financieel in de knel (dreigen te) komen, gericht ondersteunen. 

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Voor huurders met een huishoudinkomen hoger dan € 47.947,­ (bij een eenpersoonshuishouden) of €55.485,­ (bij een meerpersoonshuishouden) heeft de overheid dit jaar bepaald, afhankelijk van de hoogte van het inkomen, dat er maximaal €50 of €100 huurverhoging mag worden gevraagd. 3B Wonen vindt deze bedragen te hoog en kiest voor twee huurverhogingspercentages:

  • 3,8% voor de hoge middeninkomens
  • 5% voor de hoge inkomens.

Met deze percentages is de huurverhoging altijd lager dan €50 of €100.

Huurverhoging in beeld

Eenpersoonshuishoudens 

Inkomen

Huurverhoging

t/m € 47.947

2,3%

€ 47.948 t/m € 56.527

3,8%

Hoger dan € 56.527

5%

Meerpersoonshuishoudens 

Inkomen

Huurverhoging

t/m € 55.485

2,3%

€ 55.486 t/m € 75.369

3,8%

Hoger dan € 75.369

5%

Uitzonderingen
Huurders in de inkomensgroep vanaf € 47.948,­ of € 55.486,­ die op 1 juli 2022 de pensioengerechtigde leeftijd hebben of een huishouden van 4 of meer personen hebben, zijn uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit is per 2022 geen wetgeving meer, maar 3B Wonen kiest ervoor deze groepen uit te zonderen. 

Huren onder €300
De overheid heeft bepaald dat voor huishoudens met een huur onder de €300 een huurverhoging van €25 geldt. Het doel van deze hogere huurverhoging voor woningen met een zeer lage huur is om tot een balans te komen tussen prijs en kwaliteit. 3B Wonen volgt dit beleid.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie in de Huurkrant 2022 of bij veelgestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging.