Het jaar 2020 in één oogopslag

2020 was een veelbewogen jaar, dat op meerdere manieren heeft gezorgd voor een nieuwe kijk op de toekomst. Dat had natuurlijk ook te maken met de Coronapandemie die begin 2020 Nederland in zijn greep kreeg. We zijn ambitieus en willen van betekenis zijn en blijven voor Lansingerland. Daarom bewegen we mee met de veranderingen in de maatschappij en werken we intensiever dan voorheen samen met verschillende partijen. Onze klant staat altijd voorop. Wij willen dat u fijn blijft wonen in Lansingerland.

In onze infographic vindt u de belangrijkste informatie in één oogopslag. De volledige versie van het jaarverslag vindt u hier