Gemeente, 3B Wonen en Huurdersvereniging Lansingerland maken prestatieafspraken

De gemeente Lansingerland, Huurdersvereniging Lansingerland en woningcorporaties 3B Wonen, Havensteder en Wooninvest, hebben samen afspraken gemaakt over het wonen in de gemeente Lansingerland.
Op 14 december 2020 zijn de prestatieafspraken 2021 officieel ondertekend door alle betrokken partijen. Er is gekozen voor een periode van 1 jaar omdat medio 2021 de nieuwe gemeentelijke woonvisie gereed is. Dit document vormt de basis voor de prestatieafspraken over 2022 en 2023.

Wat zijn de prestatieafspraken
Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken over de prestaties die zij gaan leveren met gemeenten en huurdersorganisaties, zoals vastgelegd in de Woningwet. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over betaalbaar wonen/huurbeleid, leefbare wijken en voldoende passende woningen.

Afspraken Lansingerland
Er is een grote behoefte aan meer betaalbare en duurzame huurwoningen in de gemeente Lansingerland. Partijen hebben afspraken gemaakt over de invulling daarvan voor 2021. 3B Wonen wil ook graag samen met de gemeente bekijken welke aanvullende maatregelen er vanuit de gemeente en vanuit de corporatie genomen kunnen worden om de doorstroming in de sociale huurvoorraad te bevorderen.
De Lansingerlandse opgaven voor wonen liggen de komende jaren op de volgende gebieden: betaalbaarheid, nieuwbouw, bevorderen van de doorstroming binnen of vanuit de bestaande woningvoorraad, wijkgericht werken & leefbaarheid, wonen & zorg en duurzaamheid.

De bindende prestatieafspraken zijn een goede basis voor de samenwerking tussen de gemeente, 3B Wonen en Huurdersvereniging Lansingerland.