Gemeente, 3B Wonen en Huurdersvereniging Lansingerland maken prestatieafspraken voor 2022 en 2023

De gemeente Lansingerland , Huurdersvereniging Lansingerland en woningcorporaties 3B Wonen, Havensteder, WoonInvest en Woonzorg, hebben samen voor de komende twee jaar afspraken gemaakt over het wonen in de gemeente Lansingerland. Wethouder Kathy Arends (wonen), de vier woningbouwcorporaties en Huurdersvereniging Lansingerland hebben 6 december 2021 hun handtekening gezet onder het convenant Prestatieafspraken 2022-2023.

Wethouder Arends is blij met het bereikte resultaat. “Met deze prestatieafspraken geven we invulling aan onze gezamenlijke ambities. Dit gaat over betaalbaar en bereikbaar wonen, de aantallen waar we naar streven maar ook bijvoorbeeld de duurzaamheidsdoelen”. Als wethouder wijst ze op het gezamenlijke karakter. “Dit akkoord is een antwoord op de geluiden en signalen die we horen van inwoners en gemeenteraad. Het laat ook zien dat we afspraken hebben met corporaties en huurdersverenigingen over voldoende aanbod én realisatie van sociale huurwoningen. We hebben de woonbehoeften onderzocht en geluisterd en vertaald in deze Prestatieafspraken”.

Woonopgaven
In dit convenant leggen de partners de lokale woonopgaven vast voor van sociale volkshuisvesting. Het gaat daarbij over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van goede sociale huurwoningen voor de diverse doelgroepen die daarvoor in aanmerkingen komen. Bij het opstellen van de prestatieafspraken is gekeken naar een reeks aan facetten: woningbouw, het huurprijsbeleid, passend toewijzen, bijzondere doelgroepen, duurzaamheid, doorstroming en bewonerstevredenheid.

Lansingerland en haar partners hebben in aanloop van het nieuwe contract eerdere prestatieafspraken tegen het licht gehouden. Die evaluatie heeft tot wijzigingen geleid. Het resultaat is een convenant met een meer kernachtig karakter. Door de langere doorlooptijd van de afspraken en de meer kernachtige formulering kunnen partijen eerder en beter monitoren en controleren waardoor effectiever bijgestuurd kan worden. De huidige woningmarkt vraagt ook flexibiliteit in beleid. Daardoor kunnen bouwers en verhuurders beter anticiperen op ontwikkelingen.