3B Wonen past maatwerk toe bij de jaarlijkse huurverhoging

Alle huurders van 3B Wonen krijgen voor 1 mei de reguliere huurverhoging in de bus. In deze brief staat wat de jaarlijkse huurverhoging voor hen betekent.

3B Wonen past ook dit jaar een gematigde huurverhoging toe. Wij maken gebruik van de zogenoemde huursombenadering. Het verschil tussen de huurprijs die een huurder betaalt en de huurprijs die de woning nu waard is en een nieuwe huurder zou betalen (streefhuur), bepaalt het huurverhogingspercentage. Hoe dichter de huurprijs ligt bij de streefhuur, hoe lager het huurverhogingspercentage.

Dit geldt zowel voor de huurders met een inkomen onder als boven de € 43.574,-. De inkomenscategorie van een huurder en het percentage van de huurprijs ten opzichte van de streefhuur, bepaalt hoe hoog het huurverhogingspercentage wordt.

Hieronder een overzicht voor beide inkomenscategorieën.

Inkomens tot en met € 43.574,-

Huurbeleid 3B Wonen bij

Huurverhoging

minder dan 60% van de streefhuur

5%

60 tot 75% van de streefhuur

4%

75 tot 84% van de streefhuur

3%

84 tot 94% van de streefhuur

2,3%

94 tot 100% van de streefhuur

1,5%

gelijk of meer dan 100% van de streefhuur

0%

 

Inkomens boven € 43.574,-

Huurbeleid 3B Wonen bij

Huurverhoging

minder dan 60% van de streefhuur

6,6%

60 tot 75% van de streefhuur

6,3%

75 tot 84% van de streefhuur

6,0%

84 tot 94% van de streefhuur

5,7%

94 tot 100% van de streefhuur

5,4%

gelijk of meer dan 100% van de streefhuur

5,2%

Uitzonderingen
Huurders in de inkomensgroep boven de € 43.574,- die op 1 juli 2020 de pensioengerechtigde leeftijd hebben of een huishouden hebben van 4 of meer personen zijn uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging en vallen automatisch in de groep ‘Inkomens tot en met € 43.574,-’.

Maatwerk
We hebben de huurinkomsten nodig om nieuwe huizen te bouwen en de woningen te onderhouden en verduurzamen. Maar waar we vooral voor staan is dat de woningen betaalbaar blijven. Daarom helpen we ook komend jaar huurders voor wie betaalbaarheid een steeds groter probleem dreigt te worden.

In het Sociaal Huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of huurbevriezing kunnen krijgen. 3B Wonen volgt dit beleid. Voor de regels om in aanmerking te komen voor huurverlaging of huurbevriezing kunt u terecht op de website van de Woonbond of kijk op onze website bij veelgestelde vragen over de huurverhoging.

3B Wonen begrijpt dat huurders door de Coronacrisis in de financiële problemen kunnen komen, bijvoorbeeld door het wegvallen van (een deel van het) inkomen. We hebben daarom ruimte gereserveerd om maatwerk toe te passen en gericht te kunnen ondersteunen waar het echt nodig is. Huurders die financiële problemen hebben of voorzien als gevolg van de Coronacrisis, kunnen contact opnemen. Wij bekijken uw persoonlijke situatie en gaan met u op zoek naar een oplossing.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie in de Huurkrant 2020 of bij veelgestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging.