3B Wonen en Stichting Algemene Seniorenhuisvesting Berkel (ASB) fuseren

Persbericht Lansingerland, maandag 2 januari 2023

3B Wonen en Stichting ASB zijn gefuseerd. Dit is de uitkomst van het onderzoek dat in maart van dit jaar startte binnen beide organisaties. De Stichting ASB werkte met een bestuur dat bestond uit vrijwilligers. De veranderende en complexer wordende wet- en regelgeving vraagt in de huidige tijd om een uitgebreidere kennis en expertise. Het doel van de fusie was vooral gericht op het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisatie, zodat de kwaliteit en de dienstverlening op langere termijn gewaarborgd blijft. De woningen en hun bewoners zijn met ingang van 1 januari 2023 overgedragen aan 3B Wonen.

Bestuur Stichting ASB: “We zijn blij dat we in 3B Wonen een partij hebben gevonden waarbij we onze woningen en haar bewoners in vertrouwen kunnen onderbrengen.”

Hanneke Vliet Vlieland, directeur-bestuurder 3B Wonen: “Wij kijken er naar uit om de woningen over te nemen en de bewoners welkom te heten. Om de overgang voor de bewoners van de woningen van ASB voorspoedig te laten verlopen organiseren we in januari kennismakingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten stellen wij onze mensen voor aan onze nieuwe huurders.” 

Over 3B Wonen
3B Wonen heeft als woningbouwcorporatie ruim 100 jaar ervaring in de gemeente Lansingerland. Het aantal woningen dat 3B Wonen in beheer en bezit heeft, komt neer op ongeveer 4.300 woningen. In de komende jaren volgen er diverse projecten voor nieuwbouw en duurzame (her)ontwikkeling waarin we verder bouwen voor doelgroepen als starters, gezinnen en ouderen.