3B Wonen bevriest alle huren in 2021

Huurbevriezing
Begin februari maakte minister Ollongren bekend de huren per 1 juli 2021 te bevriezen. Deze wettelijke regeling geldt alleen voor woningen in de sociale huursector. 3B Wonen heeft besloten deze regeling ook toe te passen voor overige verhuureenheden en vrije sector huurwoningen. Dit betekent dat wij al onze huren bevriezen. Deze huurbevriezing geldt voor de periode van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022. Eind april hebben alle huurders van 3B Wonen hierover bericht ontvangen.

Servicekostenafrekening
Servicekosten worden jaarlijks verrekend op basis van de werkelijke kosten. Het kan zijn dat daardoor voorschotbedragen vanaf 1 juli 2021 worden aangepast. De netto huur wordt dit jaar bevroren. De bruto huur, dus inclusief de servicekosten, kan bij een eventuele wijziging van de servicekosten, wel worden verhoogd of verlaagd.

De kosten voor de glasverzekering, de rioolontstopping en, indien van toepassing, het lidmaatschap van Huurdersvereniging Lansingerland, worden dit jaar niet verhoogd.