Nieuwsberichten

Herbenoeming Hanneke Vliet Vlieland als directeur-bestuurder van 3B Wonen

Met trots vertellen wij dat Hanneke Vliet Vlietland is herbenoemd als directeur-bestuurder van 3B Wonen. De herbenoeming geldt voor de periode van 4 jaar vanaf 1 maart 2023 tot 1 maart 2027. Woensdag 22 februari werd het besluit officieel in de vergadering van de raad van toezicht en het visieteam van 3B Wonen.

Rookmelders verplicht met ingang van 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om woningen  te voorzien van rookmelders. Woningen die gebouwd zijn na 2003 hebben al rookmelders. 3B Wonen vindt het belangrijk dat haar huurders veilig wonen. In zo’n 75% van onze woningen zijn al een of meerdere rookmelders geïnstalleerd.