Wet eenmalige huurverlaging 2021

Vanaf 1 januari 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager inkomen. Deze wet houdt in dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen voor hun inkomen.

We leggen hier uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt.

Veel gevraagd over Wet eenmalige huurverlaging 2021

Wanneer wordt de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd?

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid.

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

Ieder jaar bezorgen wij voor 1 mei de huurverhogingsbrief. In de brief vertellen wij met hoeveel procent uw huur omhoog gaat.

Wat is de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging?

De overheid bepaalt jaarlijks de grenzen waar binnen de huur verhoogd mag worden. U krijgt uiterlijk twee maanden voor de huuraanpassing persoonlijk bericht van ons.

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging. Hoe kan ik bezwaar maken?

U gebruikt het bezwaarformulier van de Huurcommissie en voegt daar waar nodig bijlagen aan toe. Kijk voor informatie op www.huurcommissie.nl. U kunt het formulier ook bij ons aan de balie ophalen. Wij moeten het bezwaar voor 1 juli binnen hebben.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Komt uw huur door de jaarlijkse huurverhoging boven de maximale huurtoeslaggrens? Als u in de maand ervoor huurtoeslag kreeg voor de woning, houdt u recht op huurtoeslag. U moet dan nog wel voldoen aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag.

De gegevens waar jullie de jaarlijkse huurverhoging op hebben gebaseerd kloppen niet. Wat kan ik doen?

U gebruikt het bezwaarformulier van de Huurcommissie en voegt daar waar nodig bijlagen aan toe. Kijk hiervoor op www.huurcommissie.nl. U kunt het formulier ook bij ons aan de balie ophalen. Wij moeten het bezwaar voor 1 juli binnen hebben.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

De huurverhoging per 1 juli geven wij automatisch door aan de Belastingdienst. Controleer zelf of de wijzigingen goed zijn doorgekomen.

Hoe regel ik de betaling van de huurverhoging?

Wordt uw huur automatisch geïncasseerd door ons, dan hoeft u niets te doen. De nieuwe huurprijs wordt vanaf 1 juli van uw rekening afgeschreven. Betaalt u met acceptgiro, dan ontvangt u per 1 juli de acceptgiro met de nieuwe huurprijs. Heeft u zelf uw bank opdracht gegeven de huur over te boeken, of betaalt een instantie (bijvoorbeeld de gemeente) uw huur, wilt u dan de nieuwe huurprijs aan hen doorgeven?