Asbest

Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor het verwijderen van asbest. 3B Wonen gaat zorgvuldig en verantwoord om met deze regels. Ons uitgangspunt is dat alle asbest die in woningen aanwezig is, zoveel als mogelijk wordt verwijderd. Daar waar asbest direct gevaar oplevert voor de gezondheid bij het dagelijks gebruik van de woning, is het asbest al verwijderd. Asbest dat niet direct gevaar oplevert voor de gezondheid, verwijderen we tijdens het planmatig onderhoud van de woningen als we in die ruimten aan de slag gaan.

Vuistregels bij asbest

Wilt u klussen in uw woning van voor 1994 en vermoedt u dat er asbest aanwezig is? Neem dan contact met ons op.

  • Verwijder nooit zelf asbest, dus ook geen vloerzeil, gevelkachel of golfplaat.
  • Bewerk nooit zelf asbest. Bij boren, zagen, schuren of breken kunnen asbestvezels vrijkomen.
  • Twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is? Neem dan contact met ons op.

Vragen?
Als u twijfelt of ongerust bent over mogelijke asbest in uw huis, neem dan contact met onze asbestspecialist Marcel den Herder. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (010) 519 14 91.

Veel gevraagd over Asbest

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Algemeen

Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat gemakkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking en trillingen. Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest: spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies en dergelijke, brandwerende plaat, vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag.

Wat is hechtgebonden asbest?

Algemeen

In hechtgebonden asbest zit veel cement, lijm en kunststof. De asbestvezels zitten goed verankerd in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel erg klein. Voorbeelden van hechtgebonden asbest: asbestcement vlakke platen, kruipluiken, vensterbanken, balkonschermen, golfplaten dakbergingen of aanbouwen, asbestcementleidingen, mantelbuizen, rioleringen, ventilatiekanalen, vinyltegels in hallen van woningen. Hechtgebonden asbest kan voorkomen in woningen gebouwd voor 1994.

Waar in mijn woning kan asbest zitten?

Algemeen

In woningen gebouwd voor 1994 kan asbest zitten. In 2012 hebben we onze woningen van voor die tijd geinspecteerd op aanwezigheid van asbest. Op basis van deze inspectie is een saneringsplan opgesteld. Zo zijn bijvoorbeeld de asbesthoudende kruipluiken inmiddels gesaneerd. Overige asbesttoepassingen, zoals ventilatiekanalen of schuurdaken, verwijderen we zoveel mogelijk in combinatie met onderhoud.

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Algemeen

Gaat u klussen op een plek waar asbest zit? Vraag ons altijd eerst advies. Ga nooit hakken, breken, zagen of boren in asbesthoudende materialen. Verwijder asbest niet zelf. Dat geldt ook voor asbesthoudend vloerzeil en golfplaten. Neem altijd contact met ons op als u asbest wilt laten verwijderen. Of twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is? U kunt ons bellen op telefoonnummer 010 - 519 14 91.

Wanneer verwijderen jullie asbest uit mijn woning?

Algemeen

Of we asbest verwijderen, hangt af van het soort asbest. Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit materiaal is niet gevaarlijk als het onbeschadigd is en het niet wordt bewerkt. Niet-hechtgebonden asbest vraagt mogelijk wel om maatregelen. Dit hangt ervan af of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt het een rol of het asbest op een plek zit waar mensen regelmatig komen. Ons uitgangspunt is om asbest zoveel mogelijk te verwijderen in combinatie met onderhoud.

Waar vind ik meer informatie over asbest?

Algemeen

In onze asbest folder kunt u meer lezen over asbest.